Round Table Pizza

Round Table Pizza

“Round Table Pizza” ресторан нь сонгуулийн өдөр буюу 10- р сарын 19 ний өдөр ажиллахгүй тул үйлчлүүлэгч Та бүхнээс хүлцэл өчиж байна.