Round Table Pizza

Round Table Pizza

RTP menu

Италиан гарлик суприм
Италиан гарлик суприм

Мауй зауй тахиан махтай
Мауй зауй тахиан махтай

хэйрти мийт суприм
хэйрти мийт суприм

Гардэн дэлайт
Гардэн дэлайт

чиккэн гарлик
чиккэн гарлик

Кинг артур суприм
Кинг артур суприм

Паста
Паста

зууш калзон
зууш калзон

бяслаг сармистай талх
бяслаг сармистай талх

Тахианы далавч
Тахианы далавч


Спешл салад
Спешл салад

шинэ ногооны салад
шинэ ногооны салад

салад цезарь
салад цезарь

Синнамон твист
Синнамон твист

Синнамон ролл
Синнамон ролл

Парти сэт
Парти сэт


Гэр бүлийн багц
Гэр бүлийн багц


Миний багц
Миний багц